Karolína Topolová: Autá len s jasným pôvodom...

*Pracujete v spoločnosti, ktorá patrí k najväčším predajcom jazdených áut v strednej Európe. Boli autá magnetom, ktorý vás pritiahol do tejto spoločnosti? 

Mojou prvou úlohou v spoločnosti AAA Auto bolo rozbehnúť Call Centrum. Predtým som pracovala v telemarketingu pre nadnárodnú hotelovú sieť, takže som mala skúsenosti s poskytovaním kvalitných informačno-konzultačných služieb zákazníkom po telefóne. Túto službu považujem za kľúčovú aj pri predaji áut. Spolu s modernými IT technológiami vieme ponúknuť zákazníkom jednoduchý a rýchly prístup k našim ponukám vozidiel i služieb. Zákazníci tak môžu bez stresu z pohodlia domova zvládnuť prvú fázu rozhodovacieho procesu pri kúpe auta.

 *Čo prináša vyspelá komunikačná technológia zákazníkovi?  
 

Na našej bezplatnej telefonickej linke ponúkame zákazníkom všetky základné informácie o mechanizme a podmienkach predaja či kúpy auta, ako aj informácie o možnosti financovania a poistenia vozidla. Našou ambíciou je spoločne nájsť optimálne riešenie jeho požiadaviek (od finančných, poistných až po konkrétny výber modelu). Sortiment vozidiel, ktoré ponúkame na internetových stránkach, denne aktualizujeme. Zákazník si vyberá zo všetkých áut, ktorými disponujeme, bez ohľadu na lokalitu skladu.

*Skresala súčasná kríza ohlasované expanzné plány vašej spoločnosti? 
 

Po úspechu na českom a slovenskom trhu sme začali posúvať naše aktivity aj do okolitých štátov – do Poľska, Maďarska a Rumunska. Každá krajina ukázala najvýraznejšie svoje špecifiká pod tlakom prehlbujúcej sa krízy, a tak sa dnes najviac sústreďujeme na aktivity v SR a ČR. Maďarsko má potenciál pre náš „biznis model“, ale súčasné vážne ekonomické problémy krajiny nedávajú šancu zvládať obchod v čiernych číslach. V Poľsku očakávame, že o tento typ predaja jazdených vozidiel vznikne záujem až vo vzdialenejšej budúcnosti. 

*Aké sú prednosti „biznis modelu“ spoločnosti AAA Auto?  

Na Slovensku i v Česku sa orientujeme hlavne na lokálne trhy. To znamená, že prevažná väčšina vozidiel neopustí územie daného štátu. Odkúpené autá registrované v SR sa snažíme po dôkladnej kontrole, príp. oprave vrátiť späť na slovenské cesty. Autá vykupujeme do nášho vlastníctva, preto je naším prvoradým záujmom, aby sme odkupovali autá so známym pôvodom a históriou používania. Nie je bez zaujímavosti, že asi polovicu áut ponúkaných na výkup musíme odmietnuť, pretože nespĺňajú práve niektoré z týchto kritérií. Na všetky u nás kúpené autá dávame doživotnú záruku pôvodu vozidla a tiež záruky ako pri kúpe nového auta.

 
*Nízky dopyt po autách na začiatku roka v SR rozhýbalo až šrotovné, ktoré oslovilo hlavne skupinu zákazníkov, ktorá by možno smerovala k vám. Čo to urobilo s obchodom jazdených áut? 
 

Aj u nás sme pocítili výrazný prepad záujmu o kúpu auta na začiatku roka. Keďže naše obchodné plány sú viac závislé od objemov predaja ako od zisku pri jednotlivých predajoch, červeným číslam sme sa v prvých mesiacoch nevyhli. Na podporu predaja sme museli rýchlo zaviesť rovnaký marketingový nástroj – šrotovné. Ukázalo sa, že tento nástroj na slovenskom trhu naozaj slávi úspech a aj nám pomohol posunúť obchod k vyšším číslam. 

*Pocítili ste väčší prepad pri výkupe či predaji áut?  
 

Na prelome roka bol najväčší záujem zo strany zákazníkov, ktorí ponúkali svoje auto na výkup. Na konci prvého štvrťroku však došlo k oživeniu dopytu a na jar sme, naopak, zápasili s nedostatkom kvalitných jazdených áut na trhu. Museli sme aj navýšiť výkupné ceny, aby sme boli schopní získať dostatok kvalitných vozidiel a mohli našim zákazníkom ponúkať najviac vyhľadávané modely a značky.

 
*Obchodom s autami zatriaslo aj následné oslabenie mien v okolitých krajinách po prechode na euro. Pocítili ste zvýšenie individuálneho dovozu jazdeniek? 
 

V tomto prípade sme v plnej miere využili služby českých pobočiek. Zákazníci si mohli kúpiť autá u českého predajcu za jeho aktuálne ceny a my sme im zabezpečili kompletný kúpno-predajný servis na Slovensku, včítane dovozu auta. 

*Realizujete aj fleetový predaj? Má podnikateľská sféra záujem kupovať jazdené autá do firiem?  
 

V segmente AAA Premium auto ponúkame zánovné vozidlá, ktoré predtým slúžili ako služobné alebo testovacie vozidlá. Ide o autá mladšie než 2 roky. Značný záujem o ne je medzi menšími firmami a živnostníkmi. Primeraný záujem je aj zo strany predajcov nových áut. Mnohí si predajom áut riešia okamžité problémy v cash-flow, keďže od nás peniaze dostanú okamžite. 

*Ako vyzerá portfólio zákazníkov spoločnosti AAA Auto a čím sa odlišujú jednotlivé skupiny?  
 

V našej databáze sa nachádza asi dva milióny dát (zo Slovenska a Česka). Informácie o skupinách zákazníkov však skresľuje fakt, že základné triedenie v systéme je podľa majiteľa auta. Znamená to, že ak si žena kupuje auto, ale je registrované na manžela, v našich štatistikách ako zákazník figuruje muž. Napriek tomu badať rozdielnosť v preferenciách žien a mužov pri kúpe auta. Ženy preferujú autá s vyššou bezpečnostnou výbavou. Až 80 percent z nich sa rozhodne pre havarijnú poistku, pričom stále častejšie volia aj drahšiu poistku s menšou spoluúčasťou. Muži prihliadajú viac na kvalitu značky a motorizáciu. Pozorujeme zvýšený záujem o rodinné autá (MPV, SUV), ktoré sa stávajú druhým autom v rodine. Užívajú ho prevažne ženy na zabezpečenie potrieb rodiny.

 
Poskytovanie kvalitných informačno-konzultačných služieb zákazníkom po telefóne považujem za kľúčovú aj pri predaji áut.
 
V segmente Premium auto ponúkame zánovné vozidlá, ktoré predtým slúžili ako služobné či testovacie vozidlá. Ide o autá mladšie než 2 roky.
 800 110 800 Volejte denně 8:00 - 21:00