Skupina AAA AUTO prodala v první polovině roku přes 35 400 vozidel

Podle předběžných výsledků skupina AAA AUTO prodala v prvních šesti měsících roku přes 35 400 automobilů. Navzdory pokračujícím nepříznivým trendům na trhu dokázala společnost dosáhnout vyšší ziskové marže při nižším objemu prodejů, a to díky zvýšení prodeje finančních služeb a doplňkových produktů na prodané auto.

Prodeje byly v první polovině roku nadále silně ovlivněny historicky nejvyššími cenami pohonných hmot a zvyšující se opatrnost zákazníků, jež ovlivňují automobilový průmysl na celém světě.
Předběžný počet automobilů prodaných skupinou AAA AUTO v prvních šesti měsících roku 2008 byl o devět procent nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hlavním důvodem byl 18 % pokles prodejů v České republice (19 420 automobilů), jež se podílí na celkových prodejích skupiny 55 procenty.
Stejný trend, který společnost poprvé zaznamenala na konci loňského roku, nadále ovlivňuje prodeje v České republice, a to stále negativněji. K tomu poznamenal Anthony James Denny, generální ředitel skupiny AAA AUTO následující: “Druhé čtvrtletí je většinou nejsilnějším obdobím. Tento rok naše prodeje byly dokonce nižší než prodeje za první čtvrtletí.  Rovněž máme informace od našich leasingových partnerů, že podobný trend je patrný na celém trhu. Nejsilnější pokles byl zaznamenán v květnu. Poprvé dopad padl i na sektor nových vozidel, který dosud těžil ze silného kurzu české koruny. Neočekáváme, že by se tento negativní trend na automobilovém trhu změnil dříve než v prvním čtvrtletí příštího roku.”
Na Slovensku prodala skupina v první polovině tohoto roku 8 880 automobilů. Stagnující meziroční prodej na Slovensku byl kromě vysokých cen pohonných hmot zapříčiněn také očekáváními místního trhu. Za prvé, trh čekal na vyhlášení směnného kurzu k euru, které vedlo k zásadnímu posílení slovenské měny v posledních měsících a ke snížení předpokládaných cen automobilů. Za druhé, trh očekával stanovení limitů úrokových sazeb k 1. červenci, které má vést ke snížení úrokových nákladů u budoucích úvěrů. Oba faktory motivovaly spotřebitele, aby odložili koupi automobilu. Protože tyto faktory byly dočasného charakteru, očekává společnost mírné zlepšení prodejů na Slovensku v druhé polovině roku. Slovensko také zůstává nejziskovějším trhem v rámci celé skupiny. 
V prvních šesti měsících vzrostly prodeje v Maďarsku o 37 % na 4 290 automobilů ve srovnání s prvním pololetím předchozího roku. Zpomalení růstu bylo zapříčiněno zejména dvěma faktorům. Zaprvé, společnost se rozhodla uzavřít v Maďarsku dvě ze sedmi poboček během druhé čtvrtiny roku 2008, a to v rámci ozdravné strategie, jež má za cíl zajistit vyšší návratnost investic, při níž je výkonnost každé pobočky průběžně monitorována. Uzavření poboček sice na jedné straně snížilo počet prodaných automobilů, ale na druhé straně mělo pozitivní finanční dopad díky výraznému snížení nákladů. Za druhé, místní makroekonomický vývoj se ještě dále zhoršil, včetně poklesu reálných mezd a kupní síly obyvatelstva, což negativně ovlivňuje spotřebitelský sentiment.
Polská divize, která byla uzavřena ke konci června, zaznamenala v prvním pololetí roku 2008 prodej 1 970 vozidel, stejně jako v první polovině roku 2007. Divize byla uzavřena kvůli své ztrátovosti. Očekává se, že uzavření divize sníží celkový objem prodejů skupiny ve druhé polovině roku 2008, na druhé straně bude mít pozitivní dopad na finanční výsledky skupiny.
V Rumunsku, kde má společnost jednu pobočku, se prodalo 840 aut za sledované období (meziroční pokles o 34 %), Podíl tohoto trhu na konsolidovaným prodejích skupiny tak zůstává zcela zanedbatelný (2 %). Zatímco je výkonnost rumunské pobočky podrobně sledována a rozhodnutí o jejím provozu bude učiněno příští rok, společnost si je vědoma potenciálu rumunského trhu.
Anthony Denny k prodejním výsledkům dodává: “Od začátku roku se přizpůsobujeme novým tržním trendům tím, že jsme přijali strategii, která by nám umožnila dosahovat zisku i při nižších objemech prodejů. Zaměřujeme se hlavně na 15 nejlikvidnějších modelů vozidel a podařilo se nám dosáhnout vyšší ziskové marže na prodané vozidlo. Rovněž se nám podařilo zvýšit podíl našich finančních služeb na prodané auto, jež vzrostl z méně než 47 % v první polovině roku 2007 na 52,5 % v první polovině roku 2008, a také jsme významně zvýšili výnosy z našich doplňkových produktů na prodané vozidlo. Jinými slovy - přesto, že se snižuje objem prodaných vozidel, naše celková hrubá zisková marže roste a jsme přesvědčeni, že s touto strategií budeme moci udržet její růst i v budoucnu.”
Také opatření ke snížení nákladů zaváděná v průběhu první poloviny roku měla významný vliv na provozní zisk (EBITDA) společnosti. Jednou z hlavních provozních úspor byla realizována prostřednictvím snižování stavu pracovníků. Počet pracovníků byl snížen z 3 834  ke konci roku 2007 na přibližně 2 700 na konci června a dále na současných 2 500 pracovníků. Tím společnost již dosáhla stanoveného cíle stavu zaměstnanců pro druhou polovinu roku 2008. Díky uzavření divize v Polsku a průběžné optimalizaci pracovních postů na pobočkách chce společnost dosáhnout ve třetím čtvrtletí roku 2008 cíle pod úrovní 2 300 pracovníků.
Na úrovni zisku před zdaněním, přinesla úsporná opatření, v rámci nichž se snížil stav zásob automobilů na skladě, výrazné úspory úrokových výdajů. Zásoby vozů byly sníženy z 9 049  ke konci roku 2007 na přibližně 6700 na konci června. Uzavření Polska by počet mělo dále snížit na 6500 ke třetímu čtvrtletí roku, čímž by společnost splnila stanovený cíl pro druhou polovinu roku 2008.  
Nakonec Anthony Denny shrnul: “Dosáhnutí vyšších ziskových marží a realizace nákladových úspor jsou pro nás významnými indikátory toho, že i přes celkový pokles na trhu začíná naše ozdravná strategie přinášet první výsledky a je potvrzení toho, že jsme se vydali správnou cestou.”
Hospodářské výsledky společnosti AAA Auto Group N.V. za prvních šest měsíců roku budou zveřejněny 28. srpna 2008. Připomínáme, že výše uvedené výsledky prodejů jsou předběžné a mohou se mírně lišit od konečných výsledků dle IFRS.

Počet automobilů prodaných skupinou AAA AUTO

 

Prodeje

1. pol. 2007

1. pol. 2008

Meziroční nárůst

Česká republika

23 625

19 420

-18%

Slovensko

8 861

8 880

0%

Maďarsko

3 141

4 290

37%

Polsko

1 972

1 970

0%

Rumunsko

1 282

840

-34%

skupina

38 881

35 400

-9%

  • Připomínáme, že výše uvedené výsledky prodejů za první pololetí 2008 jsou předběžné a zaokrouhlené k nejbližší desítce.Vyhrajte tablet
Vyhledávejte stisknutím klávesy Enter.
800 110 800denně od 8:00 do 21:00
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací